Meteen naar de inhoud

Nieuwsbrief 2022-03-12

Mededeling reddingszwemmen

 

Graag zouden we jullie vragen om de komende weken extra kleding mee te nemen naar de training. Dan kunnen we hier weer mee gaan trainen. Zouden jullie het volgende willen mee nemen:
T-shirt, blouse of hemd met mouwen
Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
Schoenen die het vrij buigen van de voet niet of minder goed mogelijk maken.
Het is toegestaan dat zwemmers i.p.v. broek/blouse een jurk met mouwen of rok/blouse met mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.
De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water niet verloren kunnen worden.

Ook zouden we willen vragen om voorafgaand de training alle sieraden af te doen. Dit omdat er nu steeds meer geoefend gaat worden met bevrijdings- en vervoersgrepen. We zouden het zonde en vervelend vinden als er tijdens één van deze  handelingen een sieraad kapot gaat of dat iemand zich hiermee verwond.

ALV op dinsdag 22 maart

 

Dinsdagavond 22 maart is er de jaarlijkse Algemene LedenVergadering.

 

De ledenvergadering begint om 20:00 uur en we zijn om 22.00 u. klaar. De locatie voor de vergadering is ’t Korfke. Het gebouwtje is vanaf de weg niet te zien, het staat op het sportveld. Adres en ingang is Stationsweg 68. Tussen huisnummer 66 en 70 loopt een lange oprit met een hek ervoor. Aan het eind van de oprit is aan de linkerkant ’t Korfke.

 

Parkeren graag in de straat naast het sportveld, de Karel Doormanstraat. De Stationsweg is nogal smal en druk.

 

We nodigen alle leden uit voor de ALV. Wil je meedoen, laat het ons bij voorkeur weten. Dan mailen we je de notulen van de ALV 2021 en de bijbehorende financiële stukken. 
Geef je op bij Henk: secretaris@aqua-bedum.nl


Heb je vooraf een agendapunt dat je wilt inbrengen? Geef dat ook door aan Henk.

 

De agenda voor de ALV:

 • Opening en welkom
 • Voorstellen Yvonne Mulder
 • 
Ingekomen stukken en mededelingen
 • 
Notulen jaarvergadering 2021
 • 
Verslag secretaris
 • 
Verslag Technische Commissie – Toekomst wedstrijdzwemmen
 • 
Verslag commissie Diplomazwemmen
 • 
Verslag Human Resource en PR
 • Verslag Activiteitencommissie
 • Verslag Jeugdbestuur
 • Verslag penningmeester; financieel overzicht 2021
 • Verslag Kascommissie 2021
 • Begroting 2022
 • Voorstel contributie
 • Bestuursverkiezing en afscheid penningmeester
 • Speerpunten 2021 – 2022
 • Rondvraag en sluiting

 

Vacature penningmeester

Al meerdere jaren wil onze penningmeester Petra Hoekstra afscheid nemen van haar rol als penningmeester.
 We zoeken dus echt dringend een opvolger voor haar.

Door de inzet van Yvonne Mulder is dit al deels gelukt. Yvonne Mulder stelt de facturen op en verstuurt deze naar de leden. Hierdoor is de vacature van penningmeester een stuk lichter geworden.

Op deze link vind je de volledige vacature: https://www.aqua-bedum.nl/vacature-penningmeester/

Lijkt je dit een leuke functie en/of wil je je inzetten voor onze club, laat het dan weten aan de secretaris: secretaris@aqua-bedum.nl

 

Vacature vrijwilliger PR

 

Voor de interne en externe communicatie zijn we opzoek naar een vrijwilliger voor de PR. Wil jij de zwemclub helpen bij de communicatie binnen en buiten de club? En kun jij helpen om het ledenaantal op peil te houden of misschien zelfs te laten groeien? Kom ons dan helpen als vrijwilliger PR. Eventueel kun je, in overleg, ook als bestuurslid meedoen.

Zie voor de omschrijving van de vacature op onze website:

https://www.aqua-bedum.nl/vacature-vrijwilliger-pr/

 

Lijkt je dit een leuke functie en/of wil je je inzetten voor onze club, laat het dan weten aan de secretaris: secretaris@aqua-bedum.nl

 

Afstandsdiploma’s

 

Woensdagavond 20 april kan er gezwommen worden voor een ENVOZ afstandsdiploma.

Je kunt kiezen uit een afstand tussen 200 meter en 5 kilometer.

Vraag je trainer eventueel voor advies welke afstand geschikt voor je is.

Details over deelnamekosten en starttijden volgen nog.

 

Zou je de andere vrijwilligers van de club willen helpen? Laat ons weten of je mee wilt helpen bij het organiseren van deze avond, mail naar info@aqua-bedum.nl

 

Met vriendelijke groeten,

het bestuur en de trainers