Meteen naar de inhoud

Nieuwsbrief 2022-02-27

ALV op dinsdag 22 maart

Dinsdagavond 22 maart is er de jaarlijkse Algemene LedenVergadering.
De locatie zullen we nog bekend maken. We proberen de ALV deze keer weer fysiek te laten plaatsvinden. De aanvang zal 20.00 u. zijn en we zijn om 22.00 u. klaar.

We nodigen alle leden uit voor de ALV. Wil je meedoen, laat het ons weten. Dan mailen we je de notulen van de ALV 2021 en de bijbehorende financiële stukken. 
Geef je op bij Henk: secretaris@aqua-bedum.nl


Heb je vooraf een agendapunt dat je wilt inbrengen? Geef dat ook door aan Henk.

De agenda voor de ALV:

 • Opening en welkom
 • Voorstellen Yvonne Mulder
 • 
Ingekomen stukken en mededelingen
 • 
Notulen jaarvergadering 2021
 • 
Verslag secretaris
 • 
Verslag Technische Commissie – Toekomst wedstrijdzwemmen
 • 
Verslag commissie Diplomazwemmen
 • 
Verslag Human Resource en PR
 • Verslag Activiteitencommissie
 • Verslag Jeugdbestuur
 • Verslag penningmeester; financieel overzicht 2021
 • Verslag Kascommissie 2021
 • Begroting 2022
 • Voorstel contributie
 • Bestuursverkiezing en afscheid penningmeester
 • Speerpunten 2021 – 2022
 • Rondvraag en sluiting

Vacature penningmeester

Al meerdere jaren wil onze penningmeester Petra Hoekstra afscheid nemen van haar rol als penningmeester.
 We zoeken dus echt dringend een opvolger voor haar.

Door de inzet van Yvonne Mulder is dit al deels gelukt. Yvonne Mulder stelt de facturen op en verstuurt deze naar de leden. Hierdoor is de vacature van penningmeester een stuk lichter geworden.

Op deze link vind je de volledige vacature: https://www.aqua-bedum.nl/vacature-penningmeester/

Lijkt je dit een leuke functie en/of wil je je inzetten voor onze club, laat het dan weten aan de secretaris: secretaris@aqua-bedum.nl

Vacature vrijwilliger PR

Voor de interne en externe communicatie zijn we opzoek naar een vrijwilliger voor de PR. Wil jij de zwemclub helpen bij de communicatie binnen de club? En kun jij helpen om het ledenaantal op peil te houden of misschien zelfs te laten groeien? Kom ons dan helpen als vrijwilliger PR. Eventueel kun je, in overleg, ook als bestuurslid meedoen.

Zie voor de omschrijving van de vacature op onze website:

https://www.aqua-bedum.nl/vacature-vrijwilliger-pr/

Lijkt je dit een leuke functie en/of wil je je inzetten voor onze club, laat het dan weten aan de secretaris: secretaris@aqua-bedum.nl

Met vriendelijke groeten,

het bestuur en de trainers