Meteen naar de inhoud

Veilig sporten bij Aqua Bedum

Aqua-Bedum vindt een veilig sportklimaat belangrijk. Wij willen de sporters, trainers en vrijwilligers, jong en oud, een veilige en plezierige omgeving bieden om te sporten. NOC NSF heeft samen met sportbonden zoals KNZB gedragsregels opgesteld. Daarnaast heeft de KNZB Code Blauw opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken.

Kernwoorden die hierbij horen zijn: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Aqua-Bedum streeft naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de gedragsregels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. 

Hiervoor hebben wij binnen onze vereniging een aantal dingen geregeld.

Gedragscode vrijwilligers

 • Beroepscode KNZB:
  Aqua-Bedum is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Hierdoor vallen al onze trainers automatisch onder het tuchtrecht van deze bond. Binnen de reglementen van de KNZB is een beroepscode (reglement Q) vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de trainers en begeleiders zich dienen op te stellen binnen de vereniging.Beroepscode KNZB
 • Gedragscode KNZB
  https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/zwemsportief_/voorkom_grensoverschrijdend_gedrag/gedragscodes_sport/
 • Gedragscode Zwembranche:
  Al onze lesgevers en trainers dienen zich te conformeren met de Gedragscode Zwembranche. De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. Meer informatie over deze gedragscode is tevens te vinden op: http://gedragscodezwembranche.nl/

Aannamebeleid vrijwilliger en trainers Aqua Bedum
Voor de aanname van een nieuwe trainer of vrijwilliger volgen we de volgende stappen:

 • Er is een vacature met een goede beschrijving van het gewenste functieprofiel;
 • Bij kandidaten die onbekend zijn binnen de vereniging of voor het bestuur volgt een kennismakingsgesprek met tenminste twee bestuurdersleden. Indien het om een nieuwe trainer gaat dan is het bestuurslid met de taak TC-intern bij voorkeur een van deze twee bestuursleden; 
 • Er zal om referenties worden gevraagd;
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd voor de betreffende functie;
 • De nieuwe trainer of vrijwilliger wordt gewezen op de Gedragscode voor vrijwilligers van de vereniging.

VOG voor vrijwilligers
Een van de maatregelen die wordt aanbevolen ter preventie van (seksueel) ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen. Zie de pagina op onze site over aanvraag en gebruik VOG bij Aqua Bedum

Vertrouwenspersoon
Helaas kan een sporter of trainer wel eens in een situatie terechtkomen die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Dit komt helaas meer voor dan dat men wil of verwacht. Als je hiermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. 

Bij Aqua Bedum hebben we voor dit soort situaties een vertrouwenspersoon. Binnen Aqua-Bedum is dat Martine Jannega-Heres. Via onderstaand e-mailadres is Martine te bereiken:
vertrouwenspersoon@aqua-bedum.nl

Eventueel kan contact worden opgenomen met het Centrum voor Veilige Sport van NOC NSF.