Extra algemene ledenvergadering

Aan de leden en ouders/verzorgers van leden van Aqua Bedum UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een EXTRA Algemene Ledenvergadering op Dinsdag 26 juni 2018 in ’t Korfje* aan de Stationsweg 68 te Bedum. Aanvang: 20.00 uur. De stukken die besproken worden krijgt u op de vergadering uitgereikt. De agenda zal in een […]