Extra algemene ledenvergadering

Aan de leden en ouders/verzorgers van leden van Aqua Bedum

UITNODIGING

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een EXTRA Algemene Ledenvergadering op

Dinsdag 26 juni 2018 in ’t Korfje* aan de Stationsweg 68 te Bedum. Aanvang: 20.00 uur.

De stukken die besproken worden krijgt u op de vergadering uitgereikt. De agenda zal in een later stadium worden bekend gemaakt.

 

Iedereen begrijpt dat er zonder bestuur geen zwemclub is!!!!

Zoals je in eerdere berichtgeving hebt kunnen vernemen zijn er bestuursleden die gaan aftreden en zich NIET meer herkiesbaar stellen! Het gaat hierbij om de personen:

Rik Bos, in de functie van secretaris

Sandra Bolt, in de functie van voorzitter

Helaas hebben wij ondanks verschillende oproepen en inspanningen geen aanmeldingen gehad. Je kunt je nog steeds aanmelden of contact met ons opnemen. Mocht niemand zich melden voor de gevraagde functies, dan zal het betekenen dat Aqua Bedum moet stoppen.

Als je nieuwsgierig bent naar de functie van secretaris en/of voorzitter dan kun je contact opnemen met ondergetekende.

Laat de zwemclub niet zinken en meld je aan of neem contact met ons op!!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Aqua Bedum.

secretaris@aqua-bedum.nl

voorzitter@aqua-bedum.nl

 

 

*) Oud kantine van voormalig korfbalvereniging Argo Bedum.