Nieuwsbrief – maart 2019

Beste leden,

19 maart Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op deze link staan de notulen van de ALV van 2018.

De ledenvergadering begint om 20:00 uur. De locatie voor de vergadering is het ’t Korfke. Het gebouwtje is vanaf de weg niet te zien, het staat op het sportveld. Adres en ingang is Stationsweg 68. Tussen huisnummer 66 en 70 loopt een lange oprit met een hek ervoor. Aan het eind van de oprit is aan de linkerkant ’t Korfke.

Daarnaast nemen we dit jaar afscheid van onze interim voorzitter Janneke Oosterhuis.
Daarom vragen we de leden of ouders zich kandidaat te stellen voor deze vacature. Ook is er nog een vacature voor een bestuurslid voor o.a. PR-activiteiten.

Onze penningmeester Petra Hoekstra stopt binnenkort met haar functie. Voor de functie van penningmeester hebben we goede kandidaat. Maar ook voor deze vacature kunt u zich aanmelden.

Aanmelden graag via de secretaris (Henk): secretaris@aqua-bedum.nl of tijdens de ALV. Bij de ALV gaan we, indien nodig, stemmen welke kandidaat we in het bestuur mogen verwelkomen.

Sportfonds

Geen geld voor Aqua-Bedum (of een andere sport-, muziek-, dans-, of schilderles)?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt als er thuis niet genoeg geld is voor bijvoorbeeld sport-,zang-, theater- of muziekles. Wil je weten hoe het werkt? Zie deze link en/of vraag het de intermediairs voor de regio Bedum:

Rick Abbas (Sportcoach)
r.abbas@hvdsg.nI

06-460777 27
of Nicole Hoofs (Buurtwerker)
n.hoofs@mensenwerkhogeland

06-30286675

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur