Gedragscode

Aqua Bedum wil een veilig klimaat garanderen, dat doen we door middel van verschillende punten.

  • Gedragscode Zwembranche:
    Al onze lesgevers en trainers dienen zich te conformeren met de Gedragscode Zwembranche. De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. Meer informatie over deze gedragscode is tevens te vinden op: http://gedragscodezwembranche.nl/

  • Vertrouwenspersoon
    Bij ongewenst gedrag van leden, zoals pesten, kan contact opgenomen worden met onze vertrouwenspersoon.Binnen Aqua-Bedum is dat Martine Jannega-Heres. Via onderstaand e-mailadres is Martine te bereiken.vertrouwenspersoon@aqua-bedum.nl